Házasság: Öröm, vagy üröm? Egység, vagy kétség?

Ezzel a címmel szervezett házaspári napot a Bibliai Házassággondozó Szolgálat 2008. április 12-én Debrecenben. A programnak a Híd Alapítvány nagyterme adott (majdnem szűkös) otthont, a szervező és megvalósító munkatársi kör szinte kizárólag a Debrecen Nagyerdői Gyülekezetből került ki.

A cím hordozza azt a feszültséget, mely minden, a legjobb(nak vélt) házasságnak is kérdése: Egység van-e közöttünk? Ha úgy is éreznénk, ebben mindig vannak tartalékok. Be kell ismernünk, fel kell fedeznünk, lépnünk, tennünk kell, mert így lehet teljesebb, örömmel teli életünk, nekünk, kettőnknek együtt.

A nap házigazdája Kozma György volt, áhítatot pedig felesége, Gál Judit tartott a program elején. A Judit által elmondottak alapja az 1Mózes 30, 1-8. és 23. versek voltak, Jákób és Ráhel házasságának konfliktusáról. Elégedetlen feleség, dühös férj, egy „megoldás” és senkinek nincs békessége. Egy régi történet, vagy mégse? Jákób és Ráhel egymástól várnak megoldást közös életükben. Vannak ajándékok, melyeket nem megszerezni, hanem elfogadni kell. Erre példa, ahogyan praktikái után már Istentől kap gyermeket Ráhel.

Az első előadás, melyet Mózes Áron tartott, a haragról és kezeléséről szólt. Megállapíthatjuk: mindannyian haragszunk, vagy látványosan, vagy magunkba fojtva. Az érintett témakörök a harag célját a harag kezelésének feltételeit, mederbe terelését tárgyalták. Vizsgáltuk, hogy mikor jogos, illetve indokolatlan a haragunk, hogyan kezeljük a házasságban és a harag kapcsán miként gyakoroljuk a megbocsátást?

A déli szünetet, találkozásokat, kötetlen beszélgetéseket, könyvvásárlást követően Kovács Károly előadására került sor „Öröm az egységben” címmel. Az általa kibontott témák: A látásmódcsere (Róm.12,2; Isten akarata a házasság, melyet áldásként teremtett, és megáldott; Isten megoldásai, melyek következtében örömmel telhet meg házasságunk: áldani, építeni, közösségben megosztani mindent, amink van, és amik vagyunk, valamint az érintés hatalma; végül a felhívás tettekre: „Dönts és cselekedj!” A gyakorlatias pontokon segítségére volt felesége, Kata.

Az előadások után a kérdések következtek, de még a zárás után is sokan maradtak, beszélgettek, teremtettek kapcsolatot, jeleztek vissza. A hivatalos rész Mózes Áron összegzésével és Gál Judit imádságával zárult.

A nap folyamán sokat énekeltünk Győri Márti vezetésével, a könyvasztalt pedig a Szarvasi Református Gyülekezet biztosította.

Legyen mindenért, amit megérthettünk és megtapasztalhattunk együtt, az Úré a dicsőség és a hála!