Konfliktusban önmagammal és a társammal

Sorozatcím: Harcban a korszellemmel
Előadó: Dr. Pálhegyi Ferenc
Elhangzott: 2012.11.26.
Helyszín: Ráday kollégium